FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB28/02/2010

Kränkande texter i låt

Hej. Ett rockband har gjort en låt om mig. Mitt namn nämns och det är tydligt att det inte rör sig om någon annan med samma namn då flera av mina särdrag (mitt arbete, min musiksmak mm) tas upp i låtens text. Texten är hånfull och kränkande mot mig. Låten finns med på en skiva vars baksidetext säger något i stil med att alla likheter med verkligheten bara är slumpen och försäkrar att inga av de personer som låtarna handlar om finns på riktigt. Kan bandet genom denna text värja sig? Kan jag hävda förtal, ärekränkning eller liknande?

Lawline svarar

Hej! Du kan hävda att du blivit utsatt för förtal, och förolämpning enl. Brottsbalken 5 kap 1-3 §§, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Har man begått ett brott så kan man inte friskriva sig från ansvar i efterhand. Men... Det som blir besvärligt i det här fallet är två saker. 1 Förtal och förolämpning är s.k. målsägandebrott, vilket betyder att åklagaren som regel (det finns undantag i samma bestämmelse) inte kommer att åtala för de här brotten, utan det lär du få göra 5 kap 5 §, se https://lagen.nu/1962:700#K5P5. 2 Det ska också bevisas, vara ställt utom rimligt tvivel att de som förolämpat också gjort detta i akt och mening att just förolämpa. De måste ha haft uppsåt att förolämpa just dig med de här texterna. Här kan sådan "friskrivning" som bandet gjort få relevans (både i friande och fällande riktning kan jag tänka mig, beroende på en samlad bedömning av samtliga omständigheer) när man ska avgöra om det är bevisat att ett brott enl. 5 kap begåtts eller inte. Det finns alltså en del hinder på vägen. Statistiken talar också sitt tydliga språk, brott mot 5 kap BrB är klart underrepresenterade, http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=526&statsType=100&statsCounty=La&Year=2009&type=1. Mvh
Niklas KarlssonRådgivare