FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/07/2006

Grovt förtal?

Hej! Jag ansökte om föreläggande hos Kronofogden för att få ut mina tillhörigheter ur min ex-sambos lägenhet (han bor kvar i vår lgh) då jag försökt prata med honom ang detta flera ggr, men han har då hotat mig att göra mig illa ifall jag kontaktar honom igen någonsin (har detta sparat på sms) Jag blev rädd och vände mig till Kronofogden för att få deras hjälp efter att ha blivit hänvisad dit av polisen. Han har bestridit min ansökan skriftligt och även skrivit att "sökande har en dom emot sig ang ofredande", vilket inte stämmer. Är inte detta grovt förtal? Men jag antar att det skulle vara svårt att driva som enskilt åtal som det i så fall blir,eller?

Lawline svarar

Hej! Förtal, 5:1 BrB, föreligger om någon utpekar en annan person såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Dock ska man enligt andra stycket inte dömas för brottet om man var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och man kan visa att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den. Vidare krävs förstås att uppsåt föreligger. Man ska uppsåtligen ha lämnat en uppgift om en annan person och därvid ägt kännedom om de omständigheter som gjorde uppgiften ägnad att utsätta denne person för andras missaktning. Frågan om det är grovt förtal bedöms utefter hur den ärekränkande uppgiften har blivit spridd eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada. Att din ex-sambo i sitt svar till kronofogden påstår att det föreligger en dom emot dig har jag svårt att se som grovt förtal, men beroende på vilka ytterligare omständigheter som föreligger kan det vara en svår gränsdragning. Brottet förtal är ett målsägandebrott, vilket innebär att det är du som ska väcka talan om brottet. I ditt fall finns det inget som enligt 5:5 BrB tycks vara uppfyllt för att åklagare ska ta upp målet. Det finns således vissa risker för dig att föra en egen process. Inte minst sett ekonomiskt medför det stora kostnader, såsom juridisk hjälp och därtill risk att kunna bli tvungen att betala den andras rättegångskostnader om du förlorar. Om du inleder en process ska det sägas att det för ett förtalsbrott egentligen är oväsentligt om den ärekränkande beskyllningen är sann eller osann. Huvudregeln är att sanningsbevisning inte ska föras, dvs domstolen ska inte bedöma om den ärekränkande uppgiften är sann eller inte. Men i detta fall torde nog undantaget enligt 5:1 andra stycket bli gällande eftersom det med hänsyn till omständigheterna kan vara försvarbart att din ex-sambo lämnade uppgiften. Det kan alltså bli aktuellt att föra bevisning angående sanningsvärdet av det påstådda. Dock kommer väl din ex-sambo inte att kunna bevisa detta eftersom det inte finns någon dom, så där kommer du att ha framgång. Dessvärre ska det tilläggas att det finns en möjlighet att han ändå kan gå fri förutsatt att han kan visa att han hade skälig grund för beskyllningen. Vad gäller dina tillhörigheter som du vill få ut av din ex-sambo så bör du överlämna målet till tingsrätt och där få igenom en dom på att du ska få ut din egendom. Se 33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, http://lagen.nu/1990:746 . Lycka till,
Anna BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo