Hur ifylla och beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen

FRÅGA
Hej! Enligt domslut skulle min dotter få ersättning på 9000,- kr jämte ränta enligt 6 § från den 1 juli 2008 till dess betalning sker. Nu vill vi skicka in blanketten till Kronofogden för indrivning och vet inte hur vi skall fylla i blanketten. Hur kan vi räkna ut räntan? Är den 8 + 4,5 %? Hur räknar vi period när det står "tills betalning sker" ? Räknar vi fr o m den 1.7.2008 till o med den dagen vi lämnar in ansökan till Kronofogden och skriver "tills betalning har skett" eller? Tacksam för hjälp!
SVAR
Hej,

Enligt 6 § Räntelagen (här) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du på riksbankens hemsida ( http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 ).

Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.

Då räntan enligt 6 § Räntelagen förändras med tiden räknar ni lättast ut räntebeloppet med den tjänst som kronofogden har på sin hemsida ( http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h ).

På blanketten till kronofogden beräknas ni inte själva beloppet utan skriver helt enkelt att ni yrkar ränta enligt 6 § Räntelagen fr.o.m. 2008-07-01 tills betalning sker.

Med vänlig hälsning,
Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)