uträde/uteslutning

Jag och min fd sambo har ett gemensamt HB som äger en hall/lokal. Vi hyr ut lokalerna till en brandstation samt till mitt andra, egenägda bolag, som vinterförvarar båtar. Då jag har dubbla intressen i att behålla hallen men nu ändå verkar tvingas till tvångsförsäljning undrar jag följande. 1. Om jag låter värdera verksamheten och ger henne sin del, har jag då rätt att utesluta henne ur HB fast vi bara är två delägare? (Hon har inte varit inblandad mer än på papperet vilket kan styrkas) 2. Kan hon vägra den uppvärderade summan i tron att en försäljning ger mer och tvinga mig till försäljning ändå? 3. Vem skall man i så fall låta göra värderingen för allt skall gå rätt till och inte kunna protesteras emot?

Lawline svarar

Hej, Handelsbolag (HB) regleras i lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) och många (men inte alla) av paragraferna är dispositiva, vilket innebär att de tillämpas i den utsträckningen det i bolagsavtalet inte framgår annat. I mitt svar utgår jag från HBL:s regelverk, men jag vill poängtera att svaret kan bli ett annat med hänsyn till vad som framgår av bolagsavtalet. Jag tolkar förutsättningarna som att din fd sambo vill sälja lokalen och att du motsätter dig det. Av 2 kap 3 § HBL framgår att din fd sambo inte inom ramen för verksamheten kan tvinga dig att gå med på en försäljning av lokalen. *Möjlighet till uträde/uteslutning * Eftersom din fd sambo vill att lokalen skall säljas och inte kan genomföra detta inom ramen för verksamheten om du motsätter dig det, enligt 2 kap 3 § HBL, är det möjligt att hon säger upp bolagsavtalet eftersom det innebär att bolaget skall gå i likvidation efter ett halvår enligt 2 kap 24 § HBL. Om din fd sambo använder sig av denna möjlighet eller uppfyller någon av de andra likvidationsgrunderna i 2 kap 24 – 27 §§ HBL (ex. bolagsmans konkurs eller åsidosättande av skyldighet enligt bolagsavtal) kan ni enligt 2 kap 29 § HBL komma överens om att din fd sambo skall utträda. Rimligtvis sker detta utträde i utbyte mot en rimlig ersättning. Kan ni inte på frivillig väg komma överens om ett utträde återstår att pröva möjligheten att utesluta din fd sambo enligt 2 kap 30 § HBL. Fråga 1 Ett handelsbolag måste ha minst två delägare och om antalet delägare går ned till en skall bolaget anses ha trätt i likvidation efter ett halvår enligt 2 kap 28 § HBL. Det innebär att om din fd sambo inte längre är bolagsman har du ett halvår på dig att hitta en annan. Fråga 2 Kan ni inte på frivillig väg komma överens om ett utträde återstår att utesluta din fd sambo enligt 2 kap 30 § HBL. Det ligger i sakens natur att en uteslutning inte är frivillig och din fd sambo kan därför inte motsätta sig den om en likvidationsgrund kan hänföras till henne enligt 2 kap 24- 27 §§ HBL. Vid en uteslutning har din fd sambo rätt att erhålla ett lösenbelopp som motsvarar vad denne skulle erhållit vid ett bolagsskifte samt möjlighet att begära säkerhet för ansvaret för bolagets åtaganden. Vid beräkningen av lösenbeloppet skall tillgångarna tas upp till försäljningsvärdet minskat med kostnaderna för försäljning och skulderna skall redovisas med det belopp som krävs för att betala dem, därefter genomförs ett fiktivt bolagsskifte i vilket du och din fd sambo i första hand har rätt att få tillbaka era respektive insatser i bolaget. Det som därefter återstår utgör vinst och skall fördelas mellan er som sådan. Fråga 3 Några speciella krav på den som utför värderingen känner jag inte till, däremot bör ni anlita någon med erfarenhet inom området som ni båda känner förtroende för och godkänt. Kan ni inte komma överens om lösenbeloppet är det i sista hand en fråga som kan avgöras i domstol. Om värderingen i efterhand skulle visa sig vara allt för missvisande kan den part som blivit förfördelad i vissa fall få lösensumman jämkad med stöd av 36 § avtalslagen. Lycka till,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000