Underhållsskyldighet

2010-02-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej! I ett svar på en annan fråga (som jag inte har ställt) har Sara Olsson svarat: "Av 7:2 p. 2 Föräldrabalken (FB) framgår att en förälder är underhållsskyldig om den har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor med den andra föräldern." Kan detta på något sätt betyda att man inte är underhållsskyldig om man inte har gemensam vårdnad? Feltolkar jag eller står det fel i svaret?
SVAR
Hej,

Enligt 7 kap. 2 § Föräldrabalken (se här) ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet i två situationer. Den första situationen är då föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Det andra fallet är vid gemensam vårdnad då barnet bor med den andra föräldern. Sara Olssons svar berörde således det andra alternativet och ska inte tolkas så att en förälder inte är underhållsskyldig om de inte har gemensam vårdnad.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?