Två lägenheter hos samma hyresvärd - grund för uppsägning av den ena?

Kan min hyresvärd säga upp än av mina lägenheter,då jag står på båda två och det inte är tillåtet att ha två? Fast de skrev under för 3 år sen? Nu anklgar de mig för andrahandsuthyrning, fast det inte stämmer? Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Det finns inte något lagreglerat förbud mot att hyra två lägenheter av samma hyresvärd. I praktiken kan emellertid hyresvärden omöjliggöra detta, främst genom Hyreslagens begränsande regler vad gäller andrahandsuthyrning men också på grund av den försvagning av hyresgästens principiella besittningsskydd som ett innehav av två lägenheter medför. För det första krävs nämligen hyresvärdens godkännande för att hyresgästen skall få hyra ut den ena av lägenheterna i andra hand, se 39 § Hyreslagen. Visserligen finns en möjlighet att istället ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrningen hos hyresnämnden men för beviljande krävs bl.a. att hyresgästen har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen, se 40 § Hyreslagen. Detta innebär att hyresgästen måste ha starka skäl såväl för att inte använda lägenheten som för att behålla anknytningen till den. Ett sådant beaktansvärt skäl föreligger förmodligen inte i denna situation. Du antyder i din fråga att du inte hyrt ut någon av dina lägenheter i andra hand, varpå hyresvärden inte torde kunna säga upp kontraktet pga. otillåten andrahandsuthyrning, varken i en tvist i domstol om omedelbar uppsägning av hyreskontraktet eller i en s.k. förlängningstvist hos hyresnämnden om uppsägning till hyrestidens utgång. I en tvist enligt det senare mönstret har emellertid hyresvärden en andra möjlighet att motverka situationen med två hyreskontrakt för en och samma hyresgäst. Hyresvärden kan med ett sakligt skäl (och här ställs inte höga krav) för uppsägning till hyrestidens slut åberopa den s.k. generalklausulen varpå hyresnämnden gör en intresseavvägning mellan hyresvärd och hyresgäst. Att hyresgästen har ytterligare en lägenhet (oavsett om denna hyrs ut i andra hand eller ej) talar i denna avvägning till hyresgästens nackdel, varpå hyresvärden torde få betydligt lättare att med ett, i sin egenskap av hyresvärd, legitimt intresse kunna få igenom en uppsägning, jfr till det sagda 46 § 10 p Hyreslagen. Med det sagda i åtanke är det enligt min mening troligt att hyresvärden kan säga upp ditt ena hyreskontrakt till hyrestidens slut. Med stöd av Hyreslagen behöver du emellertid inte göra något alls förrän hyresvärden därefter tar frågan till hyresnämnden för bedömning, se 49 § Hyreslagen. Det är härefter upp till hyresnämnden att avgöra i frågan, men med tanke på det ovan sagda råder jag dig att innan tvisten hamnar här försöka komma fram till en lösning med din hyresvärd. Det finns, som nämnts inledningsvis, inget generellt förbud mot att hyra två lägenheter av din hyresvärd och så länge ni kan komma överens kan du stå kvar som hyresgäst på båda kontrakten. Mvh,
Sofie BjärtunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000