Fråga om rättshandlings ogiltighet under påverkan av demens.

Min dementa 76-åriga mamma har skrivit på ett gårdsarrende på 20 år. Vad jag kan förstå är arrendet dessutom tillbakadaterat 6 månader. Upptäckten av detta arrende var när lantmäteriet skickade ut en bekräftelse och krävde en inskrivningsersättning på 375 kr. Hon vet inte att hon skrivit på detta och förstår inte innebörden. Efter ansökan hos överförmyndaren har hon numera tilldelats interimistisk förvaltare (har tidigare haft god man av lägsta rang) tills tinsrätten tar ett definitivt beslut. Jag har begärt kopior på arrendeavtalet från lantmäteriet och arrendet är oerhört detaljerat och ger arrendatorn enorma förmåner. Arrendeavgiften är satt till 12 000 kr/år och ska betalas i efterskott. Jordägaren ska betala alla kostnader på fastigheten. Mamma har helt enkelt blivit lurad (solochvårad). Hur ska hon komma ur detta arrendeavtal? Kan man överhuvudtaget sälja fastigheten? Vad händer om hon dör är det då dödsboet (dvs jag) som ska försörja arrendatorn?

Lawline svarar

Hej Det väsentliga i din fråga är att utreda huruvida rättshandlingen som din mamma skrev på är giltig eller ej. Beträffande denna fråga finns två relevanta lagrum; avtalslagens 31 § samt Lag(1924:323) om verkan av avtal,som slutits under påverkan av en psykisk störning (Se https://lagen.nu/1915:218 och https://lagen.nu/1924:323). Begreppet psykisk störning är tämligen långtgående och omfattar såväl tillfälliga som bestående psykiska tillstånd. Innebörden innefattar vidare allt från allvarlig psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling men också demens som din mamma lider av. Det väsentliga i bedömningen om huruvida rättshandlingen är giltig eller ej är din mammas tillstånd vid tillfället för undertecknandet av rättshandlingen. Det krävs tillika att det finns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och rättshandlingen för att denna skall ogiltighetsförklaras (A. Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2002, s. 247). Arrendatorn måste även ha varit i ond tro vid avtalets ingående (med ond tro menas att arrendatorn förstod eller borde ha förstått att din mamma var dement). Som jag förstår av din fråga led din mamma av demens vid avtalets ingående, varför denna paragraf enligt min bedömning blir tillämplig. I annat fall reglerar 31 § AvtL den situation att någon begagnar sig av någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka står i uppenbart missförhållande till det vederlag som blivit erlagt eller utfäst. Är förutsättningarna uppfyllda för att denna paragraf skall inträda, blir rättshandlingen ogiltig mot den förfördelade.
Lawline Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”