FrågaKÖPRÄTTÖvrigt20/02/2010

Hävning och undersökningsplikt vid fel i vara enligt Köplagen

Hej köpte en skoter matta på blocket och säljaren uppgav fel mått. Har jag rätt att häva köpet?

Lawline svarar

Hej! Köplagen (KöpL 1990:931) är tillämplig på denna situation då det är fråga om köp av lös egendom samt köp mellan två privatpersoner, se 1 § KöpL. (KöpL gäller dessutom mellan två näringsidkare samt när en näringsidkare köper något av en enskild privat säljare. För konsumentköp gäller Konsumentköplagen). Att den aktuella mattan inte har det mått som den skulle ha innebär visserligen att fel i vara förligger enligt 17 § KöpL. För att du som köpare skall kunna åberopa felet och göra gällande några påföljder (t.ex. hävning) krävs det emellertid att du har fullgjort din undersökningsplikt före köpet. Denna undersökningsplikt regleras i 20 § KöpL där det föreskrivs att köparen inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Köparen får heller inte såsom fel åberopa vad han _borde_ ha märkt vid en undersökning, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Undersökningsplikten är ganska långtgående vid köp mellan enskilda. Även om du har fullgjort din undersökningsplikt (dvs. du har undersökt varan men inte märkt/borde ha märkt avvikelsen, eller underlåtit att undersöka men inte heller borde ha märkt avvikelsen vid en eventuell undersökning) bör observeras att påföljden hävning s.a.s. är subsidiär i förhållande till övriga påföljder, t.ex. prisavdrag. Hävning förutsätter dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig (köparen) och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vidare förusätter hävningsrätten i regel att du meddelar säljaren att du vill häva köpet inom skälig tid. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?