FrågaPROCESSRÄTTVittna18/02/2010

Offentlig försvarare och närstående vittnen

Om man har blivit åtalad för ett brott som man anser sig oskyldig till, ska man då begära att få en advokat om man inte har blivit tilldelad en pga den låga straffskalan? Är det någon mening att kalla vittnen även om de kan anses som jäviga, tex. mor och hennes sambo?

Lawline svarar

Hej! I första hand ankommer det på den misstänkte att själv ordna sitt försvar och utse försvarare, vilket framgår av 21:3 Rättegångsbalken (RB). (https://lagen.nu/1942:740#K21P3S1 ) I 21:3 a RB anges när misstänkta har rätt att få en offentlig försvarare utsedd. Den misstänktes ekonomiska förhållanden tas inte hänsyn till, det är endast de processuella förhållandena som ska spela någon roll. Ifall den misstänkte är anhållen eller häktad eller om det inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse ska offentlig försvarare alltid utses om den misstänkte begär det. Enligt lydelsen i 21:3 a RB ska offentlig försvarare också utses under vissa omständigheter. Det är: 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Om den misstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall inte vid sidan av denne någon offentlig försvarare förordnas. Som svar på din fråga så kan du alltid begära att få en offentlig försvarare och sedan är det upp till domstolen att bedöma om du är i behov av en. Det är reglerna i 21:3 a domstolen ska ta hänsyn till vid bedömandet om du är i behov av en offentlig försvarare. När det är fråga om brott som har låga straff så krävs det särskilda skäl för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare. Angående vittnen som du är släkt med så gäller enligt 36:3 RB (https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1 ) att de inte är skyldiga att vittna. Vittnesplikt föreligger som huvudregel, det vill säga alla är skyldiga att vittna. Närstående till den misstänkte får inte heller avlägga vittnesed enligt 36:13 RB. Hur domstolen värderar ett vittnes berättelse i det enskilda fallet är omöjligt att svara på. Det kan självklart påverka att de inte kan tala under ed och det straffansvar det innebär. Helt meningslöst att kalla dem som vittnen är det nog däremot inte. Många sannorlika historier som talar för ett händelseförlopp är självklart bra, men till syvende och sist är det som sagt domstolen som gör en helhetsbedömning av all bevisning i målet. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”