Giltighet av genom bud förvanskat anbud

2010-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA
Har en viktig fråga angående avtal. Hur fungerar det om jag t ex köpa raketer: 50 raketer, 30 solar etc. Jag bestämmer att ta mig till fyrverkieaffären men ägaren är inte där. B som är ägarens son träffar jag på påväg till butiken. Han meddelar att hans pappa är utomlands. Jag ber då B, såsom bud, framföra ett anbud till sin pappa om att jag vill beställa 50 raketer och 30 solar. Vad händer om B råkat sagt fel om antalet. Han säger istället till sin far att jag bestället 30 raketer och 50 solar. Vad gäller? Spelar det någon roll om B är omyndig? Får han agera såsom bud?
SVAR
Hej!

Huvudregeln är att den som lämnat ett *anbud* är bunden av detta (1 § avtalslagen). Den part till vilket anbudet riktar sig kan då välja om han vill acceptera eller avslå anbudet. Om han accepterar anbudet, har ett bindande avtal kommit till stånd, under förutsättning att han svarat inom utsatt tid och att hans *accept* stämmer överens med anbudet (jfr 4 och 6 §§).

I det aktuella fallet har anbudet (köp av 50 raketer resp. 30 solar) inte förmedlats direkt mellan avtalsparterna, utan anbudet har framförts genom *bud* (B). Innehållet i anbudet _förvanskats_ genom budets förmedling. Frågan är därför om du som anbudsgivare är buden vid detta anbud om fyrverkeriförsäljaren väljer att acceptera anbudet i dess förvanskade skick.

Lagregler som behandlar denna situation finns i 32 § avtalslagen. Enligt *32 § 1 st*. är den som avgivit en viljeförklaring, som p.g.a. felskrivning eller annat misstag från hans sida, inte buden av denna om den till vilket anbudet riktar sig (i vårt fall fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse misstaget (ond tro).

Emellertid beror inte det aktuella misstaget på något misstag från din sida - det beror på ett misstag från budets sida! Denna situation regleras i *32 § 2 st*. Där anges att om en viljeförklaring (t.ex. ett anbud) förvanskats p.g.a. budet, är avsändaren (du) inte buden oavsett om mottagaren (fyrverkeriförsäljaren) insåg eller bort inse att anbudet var förvanskat. Det åligger dock avsändaren att, när han fått kännedom om felet, utan oskäligt uppehåll meddela mottagaren att han inte vill bli bunden av det förvanskade anbudet. Underlåter han det, och mottagaren är i god tro om att anbudet är riktigt, blir avsändaren ändå bunden (32 § 2 st. 2. meningen). B:s omyndighet påverkar inte dennes möjlighet att agera som bud.

Sammanfattningsvis gäller alltså att *du inte är bunden vid det förvanskade anbudet* som budet fört fram - du är alltså inte skyldig att köpa 30 raketer och 50 solar - men det förutsätter att du snarast efter det att du fått insikt om felet *underrättar fyrverkeriförsäljaren* om att du inte vill köpa i enlighet det förvanskade anbudet.

(Något avtal om att du skall få köpa 50 raketer och 30 solar har heller inte träffats. Lider du skada p.g.a. detta, skulle ett ev. skadeståndsanspråk kunna riktas mot budet, men här torde B:s omyndighet få betydelse.)

+*LÄNKAR*+
*Avtalslagen:* här


Med vänliga hälsningar

Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97694)