Var parkeringsskivan tillräckligt synlig?

hej jag parkerade i vällingby och har en p skiva av den mindre sorten ca 7x4cm som sitter på vindrutan på förarsidan uppe i vänstra hörnet innifrån sett har fått böter där dom skriver "ej väl synlig p-skiva" den är visserligen bakom den färgade delen överst på vindrutan men fullt läsbar bara man vill . vad gäller??

Lawline svarar

Enligt 3 kap 49a § 2 st trafikförordningen (1998:1276) skall en parkeringsskiva placeras framtill i fordonet med tidsangivelse väl synlig och läsbar utifrån, se https://lagen.nu/1998:1276#K3P49aS2. Gällande bestämmelser om parkering får även lokala föreskrifter utfärdas enligt 10 kap 1 § 2 st 16 p trafikförordningen, se https://lagen.nu/1998:1276#K10P1S2. Med tanke på motiveringen till p-boten torde regleringen i detta fall följa trafikförordningens lydelse. En överträdelse av en parkeringsföreskrift leder till erläggande av felparkeringsavgift i enlighet med Lag om felparkeringsavgift (1976:206), se https://lagen.nu/1976:206#P2S1. Om man tycker att ett dylikt beslut är felaktigt kan man begära rättelse enligt 8-9 §§ i samma lag. Enligt 8 § lag om felparkeringsavgift kan man begära om rättelse hos den polismyndigheten i det distrikt där parkeringsanmärkningen gjordes för att på så vis undanröja betalningsansvaret, se https://lagen.nu/1976:206#P8S1. Detta enkla förfarande är främst avsett för uppenbart felaktiga parkeringsanmärkningar. Enligt 9 § lag om felparkeringsavgift kan man skriftligen bestrida betalningsansvaret hos polismyndigheten, se https://lagen.nu/1976:206#P9S1. Därvid skall de omständigheter och bevis som ligger till grund för bestridandet anges. Polisen utreder sedan ärendet och meddelar ett beslut varigenom betalningsskyldigheten kan undanröjas. Om ett beslut enligt 9 § fastställer betalningsansvaret kan detta i sin tur överklagas hos tingsrätten enligt 10 §. Överklagandet skall inges till polismyndigheten inom tre veckor efter det att man tagit del av beslutet, se https://lagen.nu/1976:206#P10S1. Det skall uppmärksammas att felparkeringsavgift enligt 7 § lag om felparkeringsavgift måste erläggas även om betalningsskyldigheten bestrids, se https://lagen.nu/1976:206#P7S1. Om bevis finns angående skivans placering, t ex fotografier är mitt råd att i första hand använda sig av bestridanderätten i 9 §. Hur placeringen av parkeringsskivan i slutändan bedöms blir därmed en bevisfråga .
Cajsa HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo