hembudsklausul

2010-01-29 i Övrigt
FRÅGA
Äger 50% av ett aktiebolag med hembudsklausul. Har för avsikt att försöka sälja min andel till personalen eftersom min kompanjon inte vill lösa ut mig. Kan min kompanjon efter en försäljning begära inlösen av en enda av de försålda aktierna för att få aktiemajoritet ? Vilket pris gäller i så fall ?
SVAR
Hej!

Enligt Aktiebolagslag (2005:551) kan ett hembudsförbehåll införas i ett aktiebolags bolagsordning. Ett hembudsförbehåll innebär i korthet att en aktieägare eller annan kan ha rätt att lösa in aktier som övergått till en ny ägare. Reglerna kring detta återfinns i kapitel 4 § 27-28.

I din fråga undrar du om din kompanjon kan tänkas ha rätt att lösa in aktier efter det att du sålt dessa samt vilket pris han i så fall skulle få betala.

Om hembudsklausulen är giltig skall den vara införd i bolagsordningen och det skall framgå av den vilka som är lösenberättigade, vilken turordning som skall gälla samt om hembudsklausulen kan innefatta ett köp av ett mindre antal aktier än vad det totala hembudet omfattar. (ABL 4:27 p 2,3) Svaret på din första fråga borde alltså stå att finna i bolagsordningen, medger den införda klausulen att din kompanjon kan utnyttja hembudet för att köpa ett mindre antal aktier har han alltså rätt att göra det.

Priset som skall gälla kan antingen vara infört i hembudsklausulen alternativt skall ett pris sättas som motsvaras priset vid en normal försäljning. Detta innebär ofta att lösenpriset hamnar på ungefär samma nivå som den nya ägaren betalade. Med andra ord sätts priset i förhållande till vad en aktie är värd på aktiemarknaden eller motsvarande handelsplats.
Mitt råd till dig är att läsa igenom bolagsordningen ordentligt, troligtvis får du svar på dina frågor genom att läsa den införda hembudsklausulen.

Lycka till!

Nils Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97672)