Brott som begås över Internet

Jag undrar vad som egentligen gäller för blogginlägg, kommentarer och diskussionsforum på nätet. Hur kan man som privatperson angripa förtal, kränkning och hot på nätet? Vilken lagstiftning skyddar oss mot detta? Har även varit i kontakt med en stor kvällstidning, som har en artikel publcerad på sin hemsida där min bild och namn förekommer. De vägrar att radera artikeln pga sin policy om trovärdhet. Finns det någon bestämmelse i PUL som kan angripa detta? Eller någon annan integritetsskyddande lagstiftning gällande just nätet/digitala medier? Kan man \"anmäla\" tidskriften för detta - är de inte skyldiga att ta bort sådant material på begäran? Tack!

Lawline svarar

Hej Någon särskild lagstiftning angående vilka straffbara gärningar som kan begås genom blogginlägg eller inlägg på s.k. diskussionsforum på Internet finns inte, utan brottsbalken (BrB) är tillämplig även här (märk dock att många brott är konstruerade så att de svårligen kan begås över Internet, t.ex. misshandel och våldtäkt) Förtal, förolämpning och olaga hot (se BrB 5:1-3 & 4:5) är emellertid exempel på brott som kan begås över Internet. "Kränkning" är inget brott i sig. Det är alltså den vanliga strafflagstiftningen som beivrar dessa brott. Den som utsätts för brott kan alltså på vanligt sätt anmäla detta till polisen. Vad gäller de allra flesta s.k. *diskussionsforum*, är vidare lagen om elektroniska anslagstavlor (https://lagen.nu/1998:112) tillämplig. Här stadgas ett straffansvar för den som ansvarar för forumet. Denne är således skyldig att ta bort vissa typer av meddelanden som andra personer skrivit, om dessa meddelanden utgör t.ex. barnpornografibrott, uppvigling eller olaga våldsskildring (5 §). Förtal, förolämpning eller olaga hot omfattas dock inte av ansvaret. Användaren som skrivit inlägget med det straffbara innehållet ansvarar alltså i regel enligt brottsbalkens bestämmelser. Detta gäller dock inte alltid. Vissa diskussionsforum kan erhålla grundlagsskydd genom tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (se 1:9 YGL). Hit hör t.ex. forum på nyhetstidningars hemsidor. Förenklat kan ett sådant skydd sägas innebära att den ansvarige utgivaren i straffrättsligt avseende ansvarar för allt som publiceras på forumet, men att endast vissa brott är straffbara (se TF 7 kap.). Detta innebär att om A är ansvarig utgivare och driver ett forum som åtnjuter grundlagsskydd, så ansvarar A för det olaga hot som användaren B i ett inlägg riktar mot C. B straffas alltså inte för detta (se TF 8 kap.). Vad gäller en tidnings *publicering av namn och bild i en artikel* är PUL inte tillämplig (7 § 2 st. PUL) då tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde. Om publiceringen utgör brott enligt TF 7 kap. kan den emellertid utgöra brott, för vilket ansvarig utgivare ansvarar (men observera att endast vissa brott är straffbara här, dock omfattas förtal). Pressen har alltså en långtgående rättighet att publicera personuppgifter inom det journalistiska syftet och torde därför inte vara skyldiga att ta bort uppgifterna på din begäran. Slutligen kan erinras om att du kan göra en anmälan hos *Allmänhetens pressombudsman* (http://www.po.se/) om du känner dig orättvist behandlad av pressen, även om något konkret brott inte har begåtts. +*Länkar:*+ Brottsbalken (BrB): https://lagen.nu/1962:700 Tryckfrihetsförordningen (TF): https://lagen.nu/1949:105 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL): https://lagen.nu/1991:1469 Personuppgiftslagen (PUL): https://lagen.nu/1998:204
Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo