Personskada till följd av vårdslöshet i trafik

FRÅGA
Hejsan ! Jo det är såhär att jag stod vid en busshållplats tätt inpå en skola där jag plötsligt ser en person som brummar med bilen(epa) för att imponera på tjejer. Observera aatt föraren var 17 år gammal, hursomhelst därefter så börnar han och efter några meter så tappar han kontrollen på bilen och bilen girar mot busshållplatsen och kommer rakt mot mig jag får en chock och kan inte flytta på mig rätt som det är blir jag påkörd. Fick dock inga allvarliga skador, hjärnskakning samt några små sår på armar och fingrarna och ett litet sår på huvudet, har fått ett erbjudande på runt 20 000 är det okej ? hur mycket skulle jag annars kunna få ungefär ? tacksam för svar. (spelar åldern någon roll motivera tack !)
SVAR
Förarens handlande torde enligt min uppfattning vara brottsligt så som *vårdslöshet i trafik* (1 § TBL) och/eller *vållande av kroppsskada* (3:8 BrB). Du kan alltså göra en polisanmälan av händelsen och vid en ev. rättegång skulle du betraktas som målsägande. I egenskap av målsägande har du rätt att parallellt med åtalet (som förs av åklagaren) yrka skadestånd i form av *enskilt anspråk*. Åklagaren är i så fall skyldig att föra din talan även i skadeståndsdelen.

Man bör emellertid skilja på frågan om straffansvar respektive skadeståndsansvar, eftersom förlikning är tillåtet i fråga om skadeståndet men inte rörande straffet. Du och den åtalade kan alltså komma överens om en ersättning, vilket innebär att domstolen inte bedömer frågan om skadeståndets storlek, utan är buden av er överenskommelse (förlikning). Att inleda ett straffrättslig förfarande kan dock ha en negativ inverkan på din motparts vilja att förlikas, eftersom han p.g.a. detta riskerar att dömas för brott. Du bör i alla händelser inte utnyttja möjligheten till polisanmälan som påtryckningsmedel för att få ut ett högre skadestånd, då detta i sig kan utgöra brott från din sida (*utpressning*, se 9:4 BrB).

Förarens *erbjudande om skadestånd* är bindande (se 1 § avtalslagen), men har det endast lämnats muntligen förfaller det om du inte accepterat det genast i samband med erbjudandet (3 § 2 st. avtalslagen). Ur bevissynpunkt är det lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal, även om detta inte är nödvändigt för att förlikningsavtalet skall bli bindande.

Angående *beloppets storlek* är det svårt att ge några exakta uppskattningar. Har du inte haft några kostnader till följd av den inträffade händelsen kan möjligen ideellt skadestånd i anledning av brott, i form av kränkningsersättning, komma på fråga (2:3 skadeståndslagen). Skadevållarens ålder har betydelse för skadeståndets storlek (2:4 skadeståndslagen).

20 000 kr tycker jag låter som en förhållandevis hög ersättning. Dessutom bör du beakta värdet av att erhålla ersättning nu, istället för efter den tid som ett rättsligt förfarande kan ta (mer än ett år är inte ovanligt).

Med vänliga hälsningar
Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97695)