Ogiltighet eller hävning av avtal

2010-01-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Är ogiltighet av ett avtal detsamma som hävning på grund av kontraktsbrott? Tack!
SVAR
Att ett avtal är ogiltigt har inte samma betydelse som att ett avtal hävts. Förenklat kan en *hävning* beskrivas som en omedelbar uppsägning av ett avtal p.g.a. händelser som inträffat efter avtalet slöts. *Ogiltighet* å andra sidan föreligger (i normalfallet) redan då avtalet ingås. Ogiltighet av ett avtal får alltså till följd att något avtal (i egentlig mening) aldrig kommit till stånd. Rättsföljden av såväl hävning som ogiltighet är att utväxlade prestationer skall gå åter, om det är möjligt.

Ett *exempel* som belyser skillnaden mellan ogiltighet och hävning: En köpare och en säljare avtalar om köp av en bil som säljaren skall leverera nästa vecka. Säljaren levererar emellertid inte bilen i tid, t.ex. på grund av att bilen gått sönder eller inte finns i lager. Kunden *häver* avtalet (25 § köplagen, se här) då det var av väsentlig betydelse för köparen att bilen levererades i tid, vilket säljaren insåg eller borde ha insett. Har köparen redan betalat, skall pengarna gå åter.
Om säljaren redan från början varit inställd på att aldrig leverera någon bil till köparen, utan lurat denne att ingå avtalet, är avtalet *ogiltigt* (30 § avtalslagen, se här). Köparen kan således hävda att det över huvud taget inte föreligger något avtal mellan parterna och således vägra betala (eller kräva pengarna tillbaka, om han redan betalat).

Med vänliga hälsningar
Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97573)