FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/07/2006

Återkallande av körkort till följd av rattfylleri

När får man tillbaka körkortet? Rattfylleri dagen efter, på 0,5 promille=0,25 i utandning. Min bror åkte dit dagen efter med dessa siffror. Han har inga tidigare straff, helt rent i registren. När kan han tänkas få tillbaka körkortet?

Lawline svarar

Hej! Frågor rörande omhändertagande och återkallande av körkort regleras i 5 kap. körkortslagen (KörkL). Rattfylleri utgör en grund för att enligt 5 kap. 3 § KörkL återkalla ett körkort. Länsstyrelsen (som är den myndighet som beslutar om återkallande av körkort) är emellertid inte tvungen att återkalla körkortet utan kan, om man av särskilda skäl finner det tillräckligt, istället utfärda en varning. Beträffande rattfylleri kan en varning emellertid endast utfärdas om alkoholkoncentrationen i blodet är högst 0,49 promille i blodet eller 0,24 milligram per liter i utandningsluften. Om länsstyrelsen väljer att återkalla körkortet skall en s.k. spärrtid på lägst en månad och högst tre år bestämmas. Om återkallandet av körkortet beror på rattfylleri måste man alltid hos länsstyrelsen ansöka om körkortstillstånd och är spärrtiden längre än 12 månader måste man även genomgå ett godkänt förarprov. Att ge något närmare svar på hur lång tid det tar innan din bror eventuellt kan få ett nytt körkort går emellertid inte att svara på då detta är beroende av länsstyrelsens bedömning. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?