Bunden av avtal tecknat av anställd

Om en anställd person utan rätt att teckna firma och utan fullmakt, tecknar ett bredbandsabonemang i företagets namn, vad gäller då? Vi har bestridit den första fakturan som kommit med motivering att personen inte hade fullmakt eller rätt o teckna firma, men det känns som att dom inte kommer nöjja sig med detta. Vad gäller enligt lagen?

Lawline svarar

Hej!

Det är frågan om avtalet är giltigt eller inte. Den anställda personen har tydligt överskridit sin behörighet då det i uppgifterna framgår att han inte är firmatecknare eller att bolaget givit honom/henne en fullmakt. Detta medför att bolaget inte är bundet av avtalet oavsett om bredbandsföretaget är i god eller ond tro. De borde med andra ord nöja sig med det. Däremot kan de driva saken vidare genom att få eventuell orsakad ekonomisk skada ersatt av den anställde som handlat utanför sin behörighet. Detta stadgas https://lagen.nu/1915:218#P25S1.

Med vänlig hälsning,

Anton StrandbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning