Kan Kfm ta pengarna istället för att betala min skuld?

FRÅGA
Hej!Jag är utsatt för utmätning i lön pga skatteskuld. För 3 veckor sedan utbetalades ett större försäkringsbelopp till mig och för att minska skatteskulden överförde jag detta belopp till kronofogdemyndigheten. Jag blev väldigt förvånad, när kfm först tog betald för myndighetens kostnader och tog det lilla som blev över för att minska skatteskulden. Får kfm göra så? Har inte skatteskulden större prioritet än myndighetens kostnader? Vilket lagrum eller annan författning reglerar detta?
SVAR

Hej!Tyvärr är det så att konkurskostnader som uppstår ska täckas innan borgenärerna kan få betalt för sina skulder. Detta framgår bland annat av 11:1 konkurslagen (se här) där man just säger att "boets pengar, i den mån de inte går åt till att betalning av konkurskostnader och andra kostnader som boet ådragit sig". Detta innebär att Kfm kan ta en viss del för de kostnader som uppstår vid behandlingen av just ditt ärende. I och med detta anses då inte själva skatteskulden ha bättre prioritet än kostnaderna för handläggningen.Lycka till!

Fia Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?