Återadoptering

2009-12-15 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag bortadopterades som nyfödd. För 2 år sedan hittade jag min biologiska mor. Vi har kommit att hålla mycket av varandra och hon skulle vilja adoptera mig tillbaka. Mina adoptivföräldrar är döda sedan länge. Min fråga: Är det möjligt?
SVAR

Reglerna kring adoption finns i 4 kap föräldrabalken (1949:381). Huvudreglen är att när ett adoptivförhållande väl etablerats kan det inte hävas, detta med hänsyn till att adoptivbarnets trygghet tillgodoses bäst genom att sådan möjlighet inte finns.

Av 4 kap 7 § FB framgår dock att en tidigare adoption kan ersättas av annan, till exempel genom att den biologiska föräldern adopterar tillbaka barnet, se här

Om denna regel kan tillämpas på dig som vuxen när du på ett symboliskt sätt vill återknyta banden till din mor är inte helt klart. En nästan identisk situation prövades dock av högsta domstolen för ett par år sedan i en dom med referensnummer NJA 2002 s. 425, se https://lagen.nu/dom/nja/2002s425

Domen gav en moder tillstånd att adoptera sin tidigare bortadopterade 52-åriga dotter. Rätten skall pröva om adoption är lämpligt enligt de kriterier som finns i 4 kap 6§ FB, se här I domen sägs att det krävs att det klart framgår att ett personligt förhållande befästs genom adoptionen. Det framgår även att avlidna adoptivföräldrar är ett starkt skäl för att tillåta adoptionen.

En adoption är alltså enligt 4 kap 7 § FB samt praxis ifrån högsta domstolen fullt möjlig.

Lycka till!

Martin Fridh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93141)