FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis01/12/2009

När har polisen rätt att gå in i någons lägenhet?

Hej, 1. När har en polis rätt att gå in i någons lägenhet? 2. Kan en polis be hyresvärden att låsa upp bara hur som helst utan att behöva förklara någonting om vad det rör sig om och så måste hyresvärden göra det bara för att det är en polis som ber om det? Har de rätt att bara öppna och gå in i någons hem på det sättet?

Lawline svarar

Hej!
Det är viktiga frågor du ställer. Det är straffbart som hemfridsbrott att tränga in i annans bostad, läs mer https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1 . Alla, även poliser i tjänst och hyresvärdar kan begå hemfridsbrott. Det finns dock möjligheter för polisen att med laga stöd bereda sig tillträde till en lägenhet. Missbruk av polisens befogenheter kan stå i strid med t ex artikel 8 i Europakonventionen vilken ger alla ett skydd mot statligt maktmissbruk mot bl a intrång bostäder. (Europakonventionen gäller som lag i Sverige se https://lagen.nu/1994:1219 )

1. En utgångspunkt för polisens rätt att gå in i någons lägenhet är då en husrannsakan ska genomföras. Det finns två typer av husrannsakan: reell husrannsakan, då man eftersöker ett föremål eller bevis och personell husrannsakan, då man letar efter en person. Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.

För att få genomföra en reell husrannsakan krävs alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för väldigt många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer https://lagen.nu/1942:740#K27P1S1 om beslag och https://lagen.nu/1962:700#K36P1bS1 om 36:1 b BrB)

Polisen har i tre fall rätt att göra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet. Det första är då brottet har förövats hos honom eller henne. Det andra är då någon gripits för brottet hos honom eller henne. Det tredje är då det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.

För att få företa en personell husrannsakan krävs att den polisen letar efter ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras, kroppsbesiktigas. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).

En polisman får också enligt 21 § polislagen bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp. Precis som för husrannsakan måste polisen kunna stödja sig konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger.

2. Polisen har med stöd i polislagen (se https://lagen.nu/1984:387 ) rätt att använda våld för att bereda sig tillträde till en lägenhet. För att minska skador på dörren kan det vara lämpligt att be en hyresvärd låsa upp. I alla händelser bör polisen på anmodan kunna motivera anledningen till intrånget trots att frågan om laga skäl förelegat eller ej besvaras genom en rent objektiv bedömning. Laga skäl kan alltså föreligga utan att polismannen vet om det. Att en polisman inte kan eller vill ange på vilka grunder han vill gå in i en lägenhet kan dock tyda på att laga skäl inte finns. Hoppas detta gav dig svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”