FrågaPROCESSRÄTTVittna24/11/2009

Pojk- och flickväns skyldighet att vittna

Vad gäller för att räknas som närstående för att slippa vittna i ett skadegörelsefall? Räcker det med att man är pojk-/flickvän sedan flera år tillbaka, men ej sambo eller gifta?

Lawline svarar

Att vittna i en rättegång är en allmän medborgerlig skyldighet. Vissa personkategorier är emellertid obehöriga att vittna över huvud taget (t.ex. den tilltalade och målsäganden). Andra har en s.k. inskränkt vittnesplikt - de behöver inte vittna om de inte vill. Hit hör närstående till part, vilket i brottmål innebär närstående till den tilltalade (RB 36:3, som du kan läsa https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1). Om dessa personer väljer att låta sig höras som vittnen, får de inte avlägga ed och hörs således inte under straffansvar (RB 36:13 2 st. jfr. BrB 15:1 om brottet mened https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1).

Vilka personer tillhör då kretsen av "närstående"? Av lagtexten framgår att de som uttryckligen är undantagna från vittnesplikten är make/maka (även f.d.), barn, barnbarn, föräldrar, farföräldrar, syskon och svåger/svägerska. Men även de som "på liknande sätt är parten närstående" skall omfattas. Hit räknas sambo och f.d. sambo. Vad gäller pojk- eller flickvän är läget emellertid inte lika klart.

Högsta domstolen har i ett relativt nytt beslut (se http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2007/2007-11-23%20B%203773-07%20Beslut.pdf) fastställt att med sambo "måste numera jämställas situationer då två personer utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet". Förlovade som växlat ringar eller på annat sätt utåt iakttagbart sätt manifesterat överenskommelsen att ingå äktenskap, skall räknas hit. Även personer som har eller väntar barn tillsammans skall omfattas.

Din fråga rör pojk- eller flickvän, som har ett förhållande med den tilltalade sedan flera år tillbaka. En sådan person skulle alltså eventuellt kunna anses som "närstående" och därför inte vara skyldig att vittna mot sin pojk- eller flickvän. Rättsläget är emellertid inte klart nog för att ge något definitivt svar.

Med vänliga hälsningar

Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo