FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2009

Bodelning av fastighet

min exman ärvde en tredjedel av en sommarstuga medans vi var gifta .vi köpte ut övriga syskon med ett gemensamt lån nu när vi ska dela så påstår exet att han inte måste göra någon bodelning på stugan då han står för lagfarten ensam???

Lawline svarar

Hej. En bodelning skall omfatta s.k. giftorättsgods som är all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt. men som inte utgör s.k. enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt är giftorättsgods. För att egendom skall vara enskild måste den göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåvobrev eller testamente som endera make har erhållit. Vad gäller fastigheter så har det ingen betydelse vem av makarna som är lagfaren ägare. Fastigheten skall ingå i bodelningen och därmed delas lika såvida makarna inte gjort egendomen enskild genom ett äktenskapsförord eller om fastigheten erhållits av endera make genom gåva eller arv och det i gåvobrev eller i testamente framgick att fastigheten skulle
vara enskild. I Ditt fall skulle det kunna vara så att Din exman ärvde tredjedelen av fastigheten som enskild egendom, om det framgick i ett eventuellt testamente. Men den resterande delen kan endast bli enskild egendom om Ni upprättat ett äktenskapsförord. Finns inget sådant stadgande i testamentet och har Ni inte upprättat äktenskapsförord beträffande den resterande delen skall fastigheten ingå i bodelningen och delas like Er emellan.

Med vänlig hälsning

Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000