Formkrav vid köp av bostadsrätt

2009-12-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
har man rätt att ångra ett bostadsrättsköp efter muntligtköpeskedeskedHar man rätt att ångra bostadsrättsköpet eftermuntligt köpebesked?t
SVAR

Hej,

Det finns ett formkrav i 4 § 6 kap. Bostadsrättslagen (se här ) som innebär att avtal om köp i dessa fall ska vara skriftligt.
Om avtalet har annan form så är det ogiltigt, se 5 § 6 kap. Bostadsrättslagen här .

Detta innebär att man inte är bunden av några muntliga löften. Avtalet blir bindande först sedan både köpare och säljare skrivit på avtalet.

Med vänliga hälsningar

Erik Osmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97573)