6 § Räntelagen

FRÅGA
Jag har fått ett skadestånd på 19.298kr som jag skall försöka kräva tillbaka via Kronofogden, i blanketten jag skall fylla i frågar det efter Kapital kr, antar att detta är 19.298kr sedan skall jag fylla i ränta i kr samt ränta i %.Jag har försökt att förstå mig på 6 § räntelagen (1975:635) men jag förstår inget som vanlig Svensson. Räntan skall räknas från 18/4 2009. Vad blir den?
SVAR

Hej,

Enligt 6 § Räntelagen (här) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 .

Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.

En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h

Enligt min beräkning kommer räntan uppgå till 1093 kr om den belöper tills idag.

Vänligen,

Andreas Vinqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)