6 § Räntelagen

Jag har fått ett skadestånd på 19.298kr som jag skall försöka kräva tillbaka via Kronofogden, i blanketten jag skall fylla i frågar det efter Kapital kr, antar att detta är 19.298kr sedan skall jag fylla i ränta i kr samt ränta i %.

Jag har försökt att förstå mig på 6 § räntelagen (1975:635) men jag förstår inget som vanlig Svensson. Räntan skall räknas från 18/4 2009. Vad blir den?

Lawline svarar

Hej,

Enligt 6 § Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635#P6S1) beräknas räntan vid för den tiden gällande referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Referensräntan fastställs varje halvår genom beslut av riksbanken. Tabell över referensräntan över tiden hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 .

Vid beräkning av räntan tillämpas vanlig ränteberäkning, man får således inte räkna ränta på ränta.

En enkel modell för att räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h

Enligt min beräkning kommer räntan uppgå till 1093 kr om den belöper tills idag.

Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo