Krävs samtycke till adoption i äktenskap

2009-11-17 i Adoption
FRÅGA
Hej Min man och jag har inga barn tillsammans men vi har 2 vardera. Det finns ett vuxet barn och som vill att min man ska adoptera honom, han är min mans förra frus barn. Kan min man adoptera honom utan att jag godkänner det
SVAR

Hej!Reglerna om adoption återfinns i föräldrabalkens (FB) 4 kap, se här. Till att börja med så krävs det för att kunna adoptera att man är 25 år gammal. Möjlighet i vissa fall finns även vid 18 års ålder men det ska då föreligga särskilda skäl därför om adoptionen inte avser eget eller ens makas barn (1kap 1§ FB). Märk här att då det rör en ex-makes barn omfattas det inte av det stadgandet utan kräver i så fall särskilda skäl.Något som även bör påpekas är att om barnet är över 12 år krävs enligt 4 kap 5§ FB dennes samtycke till adoptionen om nu inte barnet pga. av psykisk störning eller liknande är förhindrad att ge ett sådant samtycke. Det framgår av förutsättningarna att det är ett vuxet barn men skulle nu det vuxna barnet vara under 18 år krävs även barnets föräldrars samtycke till adoptionen enligt 4 kap 5a§. Samtycke behövs dock inte av den förälder som är allvarligt psykiskt störd, vistas på okänd ort eller inte har del i vårdnaden.Vad sedan gäller ifall din man kan adoptera barnet utan ditt samtycke stadgas det i 4kap 3§ FB att så inte får ske om du nu inte skulle ”vistas på okänd ort” eller ha någon form av allvarlig psykisk störning. Med andra ord kan inte adoption ske om du motsätter dig det.Med vänlig hälsning

Daniel Jessen-Winbo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (596)
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?
2021-05-09 Adoption av vuxen

Alla besvarade frågor (93141)