Parkering utanför markerad plats

Är det tillåtet att parkera utanför en parkeringsruta? Min son fick nyligen en kontrollavgift av Q-Park (Car Park) när han parkerade på en privat tomtmark som övervakas av Q-park. Det villkor han brutit mot påstås vara \"Ej parkerad inom markerad plats\". Min fåga är: måste han parkera i någon av de rutor som finns målade? De skyltar som finns uppsatta är de vanliga P-skyltarna med tillägg om att avgift måste betalas och att det gäller dygnet runt. Inget alls om att man måste parkera i särskilda rutor. Vad jag förstår så finns en bestämmelse i Trafikförordningen att inga hjul får vara utanför rutan men gäller denna lag i detta fall?

Lawline svarar

Hej!
Märket P har en förhållandevis lång reglering i vägmärkesförordningen. Ingenstans i denna reglering framgår att märket har innebörden att uppställning utanför en parkeringsruta inte är tillåten. Det framgår däremot i trafikförordningens 3 kapitel 49 § punkt 2 att fordon inte får ställas utanför en ruta eller utanför en markering om var parkering får ske.

Det framstår då som att problemet är löst och att boten måste betalas men så enkelt är inte svaret på denna fråga. Trafikförordningen reglerar parkering på gatumark där kommunala felparkeringsavgifter tas ut vid felparkering. Av din fråga framgår att du har fått en kontrollavgift på tomtmark. Någon koppling mellan trafikförordningen och lag om kontrollavgift vid olovlig parkering finns inte. Det tycks alltså inte finnas grund för debitering av kontrollavgift för att fordonet har stått utanför en markerad plats.

Svaret måste ändå anses vara något osäkert. Det kan inte uteslutas att en domstol väljer att tolka in betydelsen att parkering ska ske inom markerade platser för att det uppenbarligen är en effektivare reglering än att fordon får ställas hur som helst. Att bestrida kontrollavgiften är absolut värt besväret men om parkeringsbolaget vill få frågan prövad av domstol måste du avväga om du tycker att det är värt den tid det tar och risken för extra kostnader det innebär (normalt mellan 450 och 2000 kronor).

Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning