FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt21/12/2009

Åtalspreskription m.m.

Kan en åklagare dröja hur länge som helst med att bestämma om åtal ska ske eller ej? \"Brottet\" begicks i augusti 2007; arrestering april 2009; förhör juli 2009 därefter tystnad (nu november 2009!)

Av polisen beslagtagen dator som fortfarande avbetalas - vem äger den?

Lawline svarar

Kan en åklagare dröja hur länge som helst med att bestämma om åtal ska ske eller ej? \"Brottet\" begicks i augusti 2007; arrestering april 2009; förhör juli 2009 därefter tystnad (nu november 2009!)

Av polisen beslagtagen dator som fortfarande avbetalas - vem äger den?Den yttersta tidsgränsen inom vilken åtal för brott kan väckas framgår av BrB 35:1 (se https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1). Beroende av brottets svårhetsgrad inträder s.k. åtalspreskription efter att viss tid förflutit sedan brottet begicks (BrB 35:4, se https://lagen.nu/1962:700#K35P4S1); tidigast efter två år, senast efter 25 år. Av din fråga framgår inte vilket brott som misstanken avser, men du kan själv enkelt ta reda på när åtalspreskription inträder genom att jämföra straffskalan för det aktuella brottet med bestämmelsen om åtalspreskription i BrB 35:1.Förundersökningen skall dock bedrivas så skyndsamt som möjligt. Saknas anledning till att fullfölja förundersökningen och i förlängningen väcka åtal, skall den nedläggas (RB 23:4, 2 st. se https://lagen.nu/1942:740#K23P4S1). Som misstänkt har man emellertid ingen möjlighet att påverka detta. Om åklagaren beslutar att lägga ner förundersökningen eller att inte väcka åtal, skall den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas om detta (14 § förundersökningskungörelsen).Vem som äger datorn kan inte avgöras utifrån frågan, utan bestäms utifrån köpeavtalet mellan säljaren och köparen. Är datorn såld på kredit, ägs den troligtvis köparen. Har säljaren sålt datorn med ett s.k. äganderättsförbehåll, övergår inte äganderätten till datorn på köparen förrän datorn helt betalats. Att polisen beslagtagit datorn påverkar inte äganderätten i något fall.Med vänliga hälsningar

Linus JonsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”