FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/11/2009

Medhjälp till grovt rattfylleri

Vad säger lagen om medhjälp till grovt rattfylleri? På vilka grunder kan man bli åtalad för att ha medhjälpt till grovt rattfylleri?

Tack för svar.

Lawline svarar

Den som begått grovt rattfylleri (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott, se https://lagen.nu/1951:649#P4aS1) döms till fängelse i högst två år. Här är det själva gärningsmannaskapet som avses, d.v.s. ansvaret för den som kör. Bestämmelsen om medverkansansvar är gemensam för alla brott i brottsbalken, samt de specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet (23:4 BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K23P4S1). Grovt rattfylleri är ett sådant brott och medhjälp till grovt rattfylleri är alltså straffbart.

Medverkan definieras i lagen som främjande av brott genom "råd eller dåd" (23:4 2 st. BrB). Har någon förmått annan till gärningen, döms han för anstiftan, i annat fall för medhjälp. Att främja rattfylleri med "råd eller dåd" skulle kunna bestå i att låna ut sin bil till den som man vet är onykter eller förmå någon som man vet snart skall köra att dricka alkoholhaltig dryck.

Eftersom varje person (gärningsman och medhjälpare) döms efter sitt eget uppsåt (23:4 3 st. BrB) är det inte nödvändigt att den som faktiskt (objektivt sett) kör rattfull har uppsåt till brott. Anta att en person uppsåtligen häller starksprit istället för vatten i en persons drink, och samtidigt är medveten om att denne snart kommer att köra bil. Bilföraren kan inte straffas för rattfylleri p.g.a. bristande uppsåt. Den som bytt ut drinkinnehållet kan däremot dömas för medhjälp till grovt rattfylleri, eftersom han främjat att någon för motordrivet fordon under hög alkoholpåverkan (1,0 promille i blodet, vilket objektivt sett utgör grovt rattfylleri) och haft uppsåt till detta. För att medhjälparen skall kunna dömas för medhjälp till grovt rattfylleri måste denne alltså ha uppsåt till att bilföraren kör rattfull, men det krävs varken att bilföraren själv har uppsåt till att köra rattfull eller över huvud taget döms för brottet.

Med vänliga hälsningar

Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo