FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/11/2009

Ansvarsfrihet vid återlämnande av stöldgods

En bekant som är hantverkare, har stulit en del guldföremål i en bostad där han renoverade. När han skulle sälja dessa blev han dock avslöjad. Han erkände och fick omgående sluta sin anställning. Värdet på föremålen uppgick till ca 200000:-. Han påstår att det inte blir någon straffpåföljd då ägaren återfått sakerna och att de dessutom inte var så stora föremål. Går han fri från denna gärning?

Lawline svarar

Hej,Att ta guldföremålen är stöld enligt Brottsbalken 8:1 eller till och med grov stöld enligt Brottsbalken 8:4. Din bekant kan även bli dömd för försök till grovt häleri enligt Brottsbalken 9:11 och 23:1, om hans försäljning bedöms som grovt häleri.Eftersom det är ett fullbordat brott att han har tagit föremålen och han blev upptäckt först när han försökte sälja dem, har han inte själv gjort ett sådant frivilligt tillbakaträdande som kan befria från ansvar enligt Brottsbalken 23:3. Därför kan din bekant fortfarande bli dömd för brottet eller brotten han har begått, även om han har återlämnat sakerna. Brottsbalken hittar du http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm.Hur domstolen dömer och vilket straff han eventuellt får, beror dock på en rad omständigheter och är ingenting jag kan uttala mig om.Med vänlig hälsning,

Linn Ahlvik BörjessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?