Felskrivning vid upprättande av skriftligt avtal

Hej! Frågan gäller felskrivning i avtal mellan två ideella sportorganisationer med följande utformning (påhittade namn används): \"Sport Sverige förbinds enl. avtalet att betala 30 000 kr till Sport Västergötland senast 30 jun 2008. Sport Norrland förbinds betala tillbaka oredovisat stöd senast 28 feb 2009, Underskrifter 1 jun 2008 Stockholm: Sport Sverige, Sport Västergötland\" Sport Sverige menade naturligtvis att det var mottagaren Sport Västergötland som skulle betala tillbaka oredovisat stöd. Är Sport Västergötland skyldigt att betala de 10 000 kr som inte redovisats för Sport Sverige? Stort tack för svar!

Lawline svarar

Hej.

Om båda parterna till avtalet var överens om att det var Sport Västergötland som skulle betala tillbaka oredovisat stöd så är det det parterna har kommit överens om och det är också innehållet i avtalet. Avtalsinnehållet har sedan reducerats till en skrift som felaktigt återger avtalsinnehållet med avseende på vem som skall betala tillbaka oredovisat stöd. Avtalet är inte nödvändigtvis det samma som vad som återges i ett dokument. Vid en eventuell rättstvist är dock dokumentet stark bevisning för vad avtalet faktiskt innefattar. Men i Ditt exempel framgår det ganska tydligt att det rör sig om en felskrivning. Sport Norrland är inte part till avtalet och kan inte förbindas betala tillbaka något till någon i det aktuella avtalet. Skulle Sport Västergötland emellertid påstå att de inte gått med på att betala tillbaka oredovisat stöd blir det en bevisfråga beträffande vad avtalet parterna ingick faktiskt innefattar. Den bevisfrågan skulle i så fall avgöras mot

bakgrund av en hel del annan bevisning, t.ex. vittnesmål från båda parter, utöver det aktuella dokumentet. Eftersom det dock av dokumentet framgår att det mest rimliga är att det rör sig om en felskrivning skulle troligtvis utfallet bli att Sport Västergötland är skyldig att betala tillbaka oredovisat stöd,

det egendomligt utformade dokumentet till trots.Med vänlig hälsning

Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”