Frågan rörande underhåll och barns egen försörjning

2009-11-13 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag betalar underhåll för min 17 åriga dotter då hon för nuvarande bor hos sin mor. Min dotter är nu gravid och har bestämt sig för att flytta hemifrån och bosätta sig tillsammans med sin pojkvän. Är jag fortfarande underhållsskyldig då min dotter \"står på egna ben\", dvs inte bor hos varken mig eller sin mor utan själv med sin pojkvän? Hon kommer ju att försörja sig själv senare.. (åtminstone få föräldrapenning). Hoppas på snabbt svar..
SVAR

Hej,En förälder har underhållsskyldighet mot sitt barn fram tills dess att barnet blir myndigt (fyller 18 år). Går barnet i skola på grundutbildningsnivå eller gymnasienivå gäller underhållsskyldigheten så länge skolgången pågår eller barnet fyller 21 år.Detta gäller oavsett om barnet bor hemma hos någon av föräldrarna eller i eget boende.Underhållet skall betalas efter vad som är skäligt. Detta innebär att hänsyn tas till barnets egna inkomster, sociala förmåner och tillgångar.

Jag tolkar detta som att underhållsskyldigheten minskar i förhållande till hur barnets förmåga till egen försörjning ökar. Skulle barnet genom eget arbete eller allmänna bidrag vara helt självförsörjande så torde ingen underhållsplikt föreligga.

Märk dock att underhållsskyldigheten inte kan "övervältras" på barnets eventuella sambo.Lagstödet för detta finner man i föräldrabalken 7 kap. 1 §. Se här .Med vänliga hälsningar

Erik Osmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?