FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt14/10/2009

Hur anmäler man missnöje med a-kassans arbete?

Hej! Jag undrar vart man kan vända sig för att göra en anmälan om man känner att akassan inte håller sina vilkor. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Det finns flera olika sätt du kan uttrycka ditt missnöja med a-kassan på. Om du tycker att ett konkret beslut som a-kassan har fattat är fel kan du begära att beslutet omprövas. I så fall skickar du ett brev med begäran om omprövning till din arbetslöshetskassa. A-kassan (och IAF, Inspektionen för arbetslöshetsersättningen, vars hemsida du hittar http://www.iaf.se/) kontrollerar först om de själva kan ompröva (ändra) beslutet; detta framgår av 61 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (se https://lagen.nu/1997:238#R28). Om kassan står fast vid sitt beslut kan du sedan överklaga detta till länsrätten (se 49 §). Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K3) har myndigheter ett ansvar om de begår fel i sitt arbete eller lämnar felaktig information. Om du har lidit en konkret ekonomisk skada pga. a-kassans agerande kan du kräva skadestånd. Detta görs hos Justitiekanslern (se närmare http://www.jk.se/). Det finns slutligen regler om tjänstefel i 20 kap. 1 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K20). Den som begår fel vid myndighetsutövning kan alltså dömas till straff. Anser du att någon på a-kassan har agerat extremt oansvarigt kan du vända dig till åklagarmyndigheten (se närmare http://www.aklagare.se/). Observera dock att felet måste vara ganska allvarligt för att åtal för tjänstefel ska kunna väckas. Bara det faktum att handläggningen tar väldigt lång tid eftersom arbetsbelastningen är stor kommer t.ex. inte kunna leda till att någon åtalas. Om du är mera generellt missnöd med a-kassans arbete eller dess hantering av ett visst ärende kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO (se närmare http://www.jo.se/Page.aspx). JO kan granska a-kassans arbete och eventuellt rikta kritik mot myndighetens organisation eller förfaringssätt. Observera dock att JO inte kan upphäva eller ändra några beslut – ombudsmannens kritik har ingen direkt rättslig effekt. Mer information om vad du kan göra om du är missnöjd med a-kassans arbete kan du hitta http://www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=1276. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo