FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/10/2009

Missbruk av ogiltigt pass straffbart

Hej! Kan jag bli dömd för missbruk av urkund om någon minderårig använt mitt OGILTIGA pass för att gå in på krogen?

Lawline svarar

Brottet missbruk av urkund (Brottsbalken 15 kapitlet 14 §) har denna inledande text: ”Missbrukar någon pass, betyg eller dylik för viss man utställd urkund genom att giva sig eller annan ut för honom eller utlämnar han urkunden att sålunda missbrukas” Det är alltså enligt ordalydelsen tillräckligt att passet är utställt till dig och endast om en brist i giltighet skulle göra att passet inte anses vara en urkund kan det vara straffritt. Begreppet urkund omfattar många olika slag av handlingar, däribland många handlingar med privat ursprung men med klart bevissyfte. Att passet har överskridit sin giltighetstid och därmed inte accepteras av myndigheter hindrar inte att det kan ha bevisverkan motsvarande andra privata urkunder. Sannolikheten för att det ogiltiga passet betraktas som urkund och att du kan straffas om du lånar ut detta är stor. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”