FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/07/2006

Medhjälp/medverkan till mordhot

Hej. Jag är/kommer bli polisanmäld för mordhot. Jag har aldrig pratat med personen som anmäler mig. Det har däremot min kompis gjort. Jag blir anmäld därför att anmälaren menar att jag gett utt telefonnumret(finns på Internet) och att jag var närvarande när samtalet skedde. Kan jag verkligen bli anmäld på dessa grunder och vad kan konsekvensen bli? Jag har skickat denna fråga tidigare men ej fått svar. Provar därför igen. Om ni fått frågan och inte haft tid att svara ber jag om ursäkt.

Lawline svarar

Hej! Frågan Ni ställer är mycket komplicerad att svara på exakt utan väldigt utförlig information. Generellt sett ser rättsläget ut som följande: Anmälaren verkar mena att Ni medverkat vid hotet, eller att Ni hjälpt till genom att möjliggöra hotet. Detta kallas i juridiken för medhjälp, eller medverkan till mordhot. Det krävs i domstol att åklagaren ställer utom rimligt tvivel att Ni haft uppsåt till, dvs, varit införstådd med och avsett att hotet skulle genomföras. Att lägga upp numret på Internet är inget brott, eventuellt i detta fall kan det vara brottsligt om Ni avsett att det skulle användas till hot. Detta är av förklarliga skäl svårt att bevisa. Om Ni var närvarande i rummet när hotet uttalades, krävs som redan sagts att Ni varit fullt införstådd med detta, samt att Ni avsett att det skulle genomföras. Bedömningen som görs från fall till fall är mycket detaljerad och är beroende av detaljerna i det enskilda fallet, därför är det svårt att ge ett entydigt svar på Er fråga. Jag vågar mig inte på att ge Er några förhoppningar åt endera hållet genom att ge någon bedömning av rättsläget mer subjektivt sett, men jag kan berätta att denna sortens anmälningar mycket sällan leder till åtal, på grund av att bevissvårigheterna ofta är överväldigande. Detta är dock på intet sett en garanti för att så även sker här. Hoppas jag har kunnat hjälpa Er något, och jag ber Er vänligen att återkomma med mer detaljerad informaiton om Ni vill ha en mer noggrann bedömning Mvh
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo