FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/10/2009

Utebliven betalning, vad gör jag som säljare?

Hej Jag har sålt en häst för ett år sedan jul08 och skrev då ett kontrakt med köparen om betalning i två omgångar, halva summan vid ett datum i aug 08 och resterande halvan vid ett datum i sep08. Idag är det ganska exakt ett år sedan jag skulle mottagit mina pengar, dock har jag inte fått en krona för hästen och köparen undviker och slingrar sig när man kontaktar och påminner. Ett skrivet brev är skickat rekommenderat för påminnelse. Jag har ett giltigt kontrakt med underskrift fasta datum och hästen reg nr. Jag undrar nu hur jag går vidare för att få mina pengar? finns det nån möjlighet att häva köpet, hämta hästen och hur går jag då tillväga? Är jätte tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Enligt 51 § KöpL så har du som säljare rätt att vid utebliven betalning från köparen, kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. "Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52--59 §§ kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan enligt 10 § och kräva ränta enligt 71 §. " Se vidare genom att klicka https://lagen.nu/1990:931. För att få dina pengar så kan du antingen stämma ifrågavarande till tingsrätt eller ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det skriftliga avtalet kommer att gälla som bevis i sådant fall, så håll hårt i det! Jag rekommenderar främst att du i första hand ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. För att ansöka om stämning, klicka http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. För att ansöka om betalningsföreläggande, klicka http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/blanketterochbroschyrer/allablanketter.4.19b9f599116a9e8ef36800027715.html. Grundavgiften för ansökan om stämning är 450kr, och grundavgiften hos kronofogden uppgår till 300kr. I ansökan kan du dock yrka om att få dina rättegångskostnader betalda, vilket innebär att du får tillbaka dessa avgifter i det fall att din ansökan leder till bifall. Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo