FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/01/2010

Värt att begära bodelning när maken har stora skulder?

Hej.

Jag ligger i skiljsmässa med min fru. Under äktenskapet har hon skaffat sig skulder genom diverse lån i smyg för mig. Kommer jag då tvingas betala tillbaka hälften av dessa skulder då man som makar har gemensam ekonomi?

Jag vill begära bodelning, men eftersom hon skafffat hundratusentals kronor i skulder bakom min rygg med diverse kreditkort, så är det inte värt för mig att begära bodelning om jag då måste stå till svars för hennes skulder hon skaffat sig.

Lawline svarar

Hej!

Även om man gift sig och lever tillsammans med gemensam ekonomi är det upp till vardera maken att betala sina egna skulder. Den andra maken kan inte krävas för den andres skulder, varken under eller efter äktenskapet, se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1 .När man skiljer sig aktiveras den s k giftorätten (dvs rätten till hälften av värdet av den andre makens tillgångar). I praktiken går det till så att man lägger ihop värdet av den ena makens tillgångar och sedan drar av värdet av den makens skulder. Hälften av det belopp som man får fram (nettovärdet av tillgångarna) har den andre maken rätt att erhålla i bodelningen. Sedan gör man likadant för den andra maken.Jag tolkar din fråga som att din fru har skaffat sig större skulder än hon kan betala. Om värdet av en makes skulder överstiger det sammanlagda värdet av den makens tillgångar åsätts den makens nettotillgångar värdet 0 kr i bodelningen (trots att det egentligen är fråga om ett minusvärde). Detta får till följd att din fru har rätt till hälften av dina nettotillgångar medan du inte behöver stå för hälften av de skulder hon (i teorin) inte kan betala. Hoppas det gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000