Testamente för sambor/gifta utan barn

Som sambor upprättade vi testamente för att kunna ärva varandra, vi tog även upp våra familjer. Om vi gifter oss gäller testamentet då? Om man är gift och inte har några barn, vem ärver då och hur fördelas pengarna?

Lawline svarar

Hej,Återkallelse av testamente regleras i 10:5§ Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637 . Om återkallelse inte sker på något av de sätt som räknas upp där så fortsätter testamentet att gälla även om ni gifter er.Finns inga särkullbarn ärver efterlevande make allt enl. 3:1§ ÄB.

Fördelningen går till så att först sker en bodelning i enlighet med reglerna i 9-13 kap. ÄktB. Genom bodelning delas den egendom som inte är enskild, dvs. giftorättsgodset, lika mellan makarna. Därefter ärver efterlevande make med fri förfoganderätt det den andre fått tilldelat sig genom bodelningen. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man kan göra allt utom att testamentera bort egendomen.

Bodelningen är nödvändig för att fastställa vad som ärvs respektive vad som fås genom bodelning. Detta får betydelse för eventuell efterarvsrätt. Efterarvsrätten innebär att bröstarvinge, föräldrar, syskon eller syskons avkomling till den först avlidne maken har rätt att ta del av arvet efter den efterlevande maken 3:2§ ÄB. Efterarvet fastställs genom att man räknar ut vilken kvot kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken har i den efterlevande makens kvarlåtenskap.Om man har testamenterat egendom med full äganderätt så har det i praxis tolkats så att rätt till efterarv utesluts.Med vänlig hälsning

Josefin BackmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”