FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/09/2009

Straff vid olovlig körning

vad är straffet vid olovlig körning?

Lawline svarar

Se 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott, den hittar du https://lagen.nu/1951:649 och den lyder som följer: För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?