Åtal påkallat ur allmän synpunkt

2009-08-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Exakt vad innebär \"påkallat ut allmän synpunkt”, finns några kriterier för detta angivet?
SVAR
Hej,

Att åklagaren ska åtala någon för ett brott endast om detta är påkallat ur allmän synpunkt innebär att åklagaren ska göra en särskild prövning av om det är lämpligt att väcka åtal för brottet ifråga. Detta gäller oftast i samband med att målsäganden, det vill säga brottsoffret, också själv ska ha angivit brottet till åtal. Denna regel gäller vid brott som anses som mindre allvarliga och där vikt därför läggs vid målsägandens personliga inställning till om det är värt att åtala gärningsmannen. Om målsäganden är under arton år krävs dock till exempel vid vållande till sjukdom eller kroppsskada enligt Brottsbalken 3 kapitlet, 12 § inte att målsäganden själv har angivit brottet till åtal.

Förarbetena till en lag är riksdagens utredning inför en lags införande eller ändringar i den. Enligt förarbetena till Brottsbalken ska en bedömning av om åtal för ett brott är påkallat ur allmän synpunkt avgöras av flera faktorer. Brottets art, syftet med straffet och omständigheterna vid det aktuella brottet samt sociala hänsyn, till exempel ifråga om målsägandens situation, ska beaktas vid ett sådant beslut. Om det utifrån detta då anses lämpligt, ska den misstänkte åtalas.

Med vänlig hälsning,
Linn Ahlvik Börjesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96402)