Provanställnings upphörande

Jag fick igår veta av min arbetsgivare, att min provanställning inte kommer att förlängas. Det jag undrar över, hur långt innan måste man få reda på detta? Mitt besked kom en vecka innan jag skulle ha varit anställd sex månader.

Samt undrar jag över, under den tid jag fortfarande är anställd (14 dagar). Har jag då rätt att behålla tjänstebil samt telefon, de hävdar att de ska lämnas tillbaka omgående.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej,Enligt 4 § Lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80#P4S1, så har man som huvudregel en tillsvidareanställning. I vissa fall får man dock avtala om en tidsbegränsad anställning, bland annat kan man anställas på en prövotid på max 6 månader, se 6 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P6S1.En provanställning innebär att arbetsgivaren i princip har fri prövningsrätt och arbetsgivaren får när som helst innan prövotiden gått ut avbryta anställningen, om inte annat avtalats. Ett besked om huruvida anställningen ska avbrytas eller fortsätta efter prövotidens utgång ska lämnas senast vid prövotidens utgång, se 6 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P6S1.Enligt 31 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P31S1, ska beskedet om att provanställningen ska avslutas lämnas 2 veckor innan anställningen upphör. Beskedet ska lämnas både till arbetstagaren samt representant för eventuell facklig organisation. Det ska dock påpekas att denna bestämmelse endast är en skadestånds sanktionerad ordningsförskrift, vilket innebär att den rättsliga verkan av att provanställningen upphör kvarstår även om inte 31 § LAS iakttas.När det gäller dina tjänsteförmåner, tjänstebilen och telefonen, är det förmåner som arbetsgivaren inte kan dra in enbart på grund utav att anställningen har sagts upp. Precis som man har rätt att behålla sin lön fram tills den dag då anställningen upphör, har man rätt att behålla sin tjänsteförmåner under hela den tid då man är anställd. Det gäller såvida ni inte har avtalat om något annat.Med vänlig hälsningAnna ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”