Gammal räkning på bredband

Hej. Jag fick 21/8-09 en påminellse på en faktura för bredbansleverans under Dec 2005 och jan - feb 2006.

Det är över tre år sedan,går det att hänvisa till preskriptionslagen i detta fallet?

Jag har inte fått någon faktura.

mvh

Lawline svarar

Hej,Det beror på om bredbandet används av dig i egenskap av konsument eller som näringsidkare. Jag utgår från att du använder bredbandet som konsument (och att bredbandsleverantören är näringsidkare).Preskriptionstiden är då 3 år, Preskriptionslagen (1981:130) 3§ 2st. Innebörden av att preskription har skett är att en borgenär (bredbandsleverantören) med rättsliga medel inte längre kan få betalt av gäldenären (dig).


Det bör dock observeras att ett s.k. preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa, se 6§ (dvs. från dagen för preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 3 år). Preskriptionsavbrott kan ske genom att ” gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären”, 5§ p.2.Om något preskriptionsavbrott inte har skett är m.a.o. fordran preskriberad och rättsverkan är den som beskrivits ovan.Med vänlig hälsning

Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo