FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/10/2009

Urkundsförfalskning - brott begånget i Sverige?

Vad kan hända om man använder falska betyg, från ett svenskt universitet, utomlands? Är det urkundsförfalskning i Sverige då?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!Brottet urkundsförfalskning återfinns i Brottsbalken 14 kap 1§, se https://lagen.nu/1962:700#A2Begreppet ”urkund” avser en handling som upprättats till bevis, eller annars är av betydelse som bevis. Betyg är exempel på en urkund. En förfalskning kan bestå både i att upprätta en helt ny urkund, eller att ändra i en befintlig.För ansvar krävs också att det förelegat ”fara i bevishänseende”. Detta innebär att fara finns att den förfalskade urkunden kan komma att förväxlas med en äkta, att det är sannolikt att den kommer till användning vid bevisning, samt att det finns en sannolikhet att användningen av den skulle medföra skada eller olägenhet. Den förfalskade urkunden måste alltså ha någon form av likhet med en äkta, för att ansvar ska kunna göras gällande.Brottet urkundsförfalskning anses fullbordat redan genom själva förfalskningsåtgärden. För ansvar krävs alltså inte att man sedan på något sätt använt sig av den förfalskade urkunden.Om förfalskningen gjorts i Sverige har man gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, oavsett om man enbart begagnat sig av den utomlands.Med vänlig hälsning

Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo