Uppsägning på grund av sjukdom

Vilka steg måste arbetsgivaren gå igenom innan man kan säga upp en arbetstagare som varit sjuksriven, dvs när det inte finns någon arbetsuppgift på företaget som arbetstagaren kan utföra? VIlka skyldigheter har arbetsgivaren gemtemot arbetstagaren när det gäller omställning?

Lawline svarar

Hej,tack för din fråga! Som huvudregel utgör inte sjukdom en saklig grund för uppsägning. Dock har rättsfall på detta område visat att uppsägning trots detta kan aktualiseras då ”arbetsförmågan varaktigt blivit så nedsatt att han eller hon inte längre kan utföra arbete av någon betydelse” (AD 2001 nr 1).Innan en uppsägning kan bli aktuell har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren. Denna omplaceringsskyldighet är relativt vidsträckt. Ju större ett företag är desto högre krav ställs på arbetsgivaren. Nya arbetsuppgifter som erbjuds ska ligga inom arbetstagarens kompetens, alternativt kunna komma att göra det efter en kort tids utbildning som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda. Arbetsgivaren har även en skyldighet att bidra med info och råd. Som arbetstagare kan man dock aldrig kräva att arbetsgivaren ska hitta på helt nya arbetsuppgifter som tidigare inte funnits på arbetsplatsen. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet anges i 7 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80#R3.Arbetsgivaren har även en skyldighet att erbjuda sina anställda rehabilitering. Detta framgår av 3 kap. 2a § Arbetsmiljölagen, se https://lagen.nu/1977:1160#K3. Rättsfall från detta område har visat att en uppsägning på grund av sjukdom inte är sakligt grundad om arbetstagaren inte har erbjudits rehabilitering.Med vänliga hälsningar,

Ulrika LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”