Fråga om provanställning eller tillsvidareanställning

En tjänsteman har varit anställd vid ett företag 4,5 månader och fått lön men inget avtal finns.

Vad gäller arbetsrättsligt för uppsägning?

Kan arbetsgivaren tillämpa de uppsägningsregler som gäller vid provanställning?

Lawline svarar

HejI LAS 4 §, anges att en anställning gäller tills vidare, om inte annat har avtalats. Stadgandet har utformats som en presumtionsregel. Har arbetsgivaren inte gjort en arbetstagare uppmärksam på att en anställning skall gälla t.ex. för begränsad tid eller för ett visst arbete och ligger detta inte heller i sakens natur, t.ex. vid ett vikariat, skall anställningen anses som en tillsvidareanställning.Möjligen kan det för vissa typer av anställningar kan det möjligen finnas en så fast praxis inom branschen att det räcker att hänvisa till denna praxis (se rättsfallen AD 1984 nr 45 men, å andra sidan, även AD 1985 nr 40 och AD 1986 nr 81). Exempel finns också på fall där branschpraxis har fått betydelse vid bedömningen av om ett vikariat har varit giltigt eller ej (AD 1985 nr 53). Den möjligheten torde alltså finnas att kollektivavtalsparterna i ett branschavtal ger vägledning om när en anställning för viss tid eller för visst arbete skall anses föreligga. Presumtionen i 4 § första stycket gäller bägge parter.Källa: Norstedts Juridik, Zeteo (kommentaren på Internet)Kontakta en advokat om du känner att du blivit förd bakom ljuset. Men börja med att resonera med arbetsgivaren.MVH

Sven LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”