FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/07/2009

Försvårande och förmildrande omständigheter, misshandel

Angående straffrätt: En kille 20 år misshandlar en kille 20 år med utländsk bakgrund. Vad tar man hänsyn till som domare? Jag antar att ålder hos den tilltalade, den utländska bakgrunden hos målsägande, tidigare brott hos den tilltalade, eventuellt nödvärn, grad av misshandel är några faktorer som spelar in. Något mer som man bör tänka på som domare?

Lawline svarar

Hej De faktorer man tar hänsyn till vid straffmätning kan utläsas i 29 kap Brottsbalken. Där finns både försvårande och förmildrande omständigeter som kan spela in. Man gör i varje fall en självständig bedömning utefter omständigheterna i just det fallet och domaren kommer därför göra sin bedömning med hänsyn till allting relevant som kommer fram i rätten. Av de saker du listat upp bör dock poängteras att målsägandes utländska bakgrund bara blir en faktor om misshandeln anses ha skett på grund av denna, ett så kallat hatbrott, annars spelar det inte in. Vill du läsa om de försvårande och förmildrande omständigheterna så hittar du 29 kap brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K29 Med vänlig hälsning
Karin HellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo