Lagligt för fastighetsägare att kolla ens post?

FRÅGA
Hej. jag bor i en hyresrätt med postlåda och min fastighetsägare kollar min post varje dag innan jag hinner hämta den. Har hon rätt till det?Tack på förhand.
SVAR

Hej,I din fråga berättar du att fastighetsägaren ”kollar din post”. Detta kan tolkas på två sätt. Dels att hon bara tittar på kuvertet och dels att hon öppnar kuvertet och läser innehållet d.v.s. meddelandet. Är det så att hon bara tittar på kuvertet torde det inte vara brottsligt enligt min bedömning även om det kan kännas fel för dig (det kan dock bli en annan bedömning om han olovligen bereder sig tillgång till ditt postfack, se nedan). Men är det så att fastighetsägaren faktiskt öppnar dina brev så kan följande sägas:Det finns bestämmelser i brottsbalken som reglerar situationer då någon olovligen bereder sig tillgång till annans meddelande (se BrB 4:8-9 §§).

I 4:8 § regleras brytande av post- eller telehemlighet. Skyddet för meddelandet sträcker sig från den tidpunkt då meddelandet avlämnats till befordran och till det att meddelandet utlämnats. Har exempelvis någon olovligen berett sig tillgång till ett brev eller ett telegram efter det att meddelandet i vederbörlig ordning avlämnats i adressatens bostad eller brevlåda, är gärningen inte straffbar enligt 4:8 §.Eftersom posten redan har avlämnats i postfacket torde inte 4:8 § vara tillämplig här. Dock kan 4:9 § bli aktuell som reglerar intrång i förvar vilken alltså är subsidiär i förhållande till 4:8 §.En förutsättning för straffbarhet är att handlingen förvaras tillsluten exempelvis att den är förseglad eller förvaras under lås. Handlingar som ligger framme på ett skrivbord eller i en olåst låda faller under bestämmelsen endast under förutsättning att de på något sätt är tillslutna, t.ex. genom att de förvaras i förseglat kuvert eller genom att dörren till lokalen är låst. (NJA II 1962 s. 139.)För straffbarhet krävs inte att gärningsmannen har handlat till nytta för sig själv eller till skada för annan. Straffskyddet gäller inte endast brev eller andra meddelanden som är under befordran utan det omfattar också meddelanden som ännu inte avlämnats till befordran eller som redan kommit adressaten tillhanda. Också annat än meddelanden skyddas.Beträffande åtal gäller enligt 4:11 § att brottet intrång i förvar kan åtalas av åklagare endast om målsägande (du) anger brottet till åtal eller ock att åtal är påkallat ur allmän synpunkt.Om du vill gå vidare med ditt ärende får du göra en polisanmälan. Ett tips är att samla bevis först. Ett annat alternativ är att förklara för fastighetsägaren att du funderar på att anmäla honom. Då slutar han förhoppningsvis.Källa: Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg Susanne, Brottsbalken en kommentar, Del I. Studentutgåva. Norstedts Juridik AB. Upplaga 6, 2009Med vänlig hälsning

Sven Lindblom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1255)
2021-12-07 Vad kan vara barnfridsbrott? Verbalt tjafs, slå i dörrar eller fysiskt våld?
2021-12-07 Fotografering i affärslokal
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?

Alla besvarade frågor (97695)