FrågaKÖPRÄTTÖvrigt08/09/2009

Fråga om fel i varan & rätt till hävning

Hej! Jag har köpt en begagnad bil av en privatperson! I annonsen, som jag har kvar, hävdar säljaren att bilen gått 5500 mil, är i ett mycket fint skick samt att han specificerar motorstyrkan! Kvitto skrevs på pengarna, i övrigt skrevs inget avtal. Efter en vecka tittar en kompis undertill på bilen och gissar att den är kraftigt krockad. Ett test hos Motormännen visar att bilen är totalt sned i chassit och MÅSTE åtgärdas omgående. Ingen karosseriverkstad vill ta sig an jobbet, man anser att bilen skulle ha skrotats. Dessutom får Motormännen ihop en lång lista på fel man inte kan upptäcka med blotta ögat vid en undersökning, samt gissar att bilen gått tre ggr. så långt. Dessutom stämmer inte den uppgivna motorstyrkan! Jag har betalat ett högst marknadsmässigt pris för bilen-en summa på 119000 SEK. Har jag rätt att häva köpet? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej Enligt 20 § KöpL så får köparen inte som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, det föreligger således en undersökningsplikt för köparen. Men det du här beskriver, faller under vad som kallas för "dolda fel". Vidare har säljaren lämnat en utfästelse om att bilen skulle vara i mycket fint skick samt lämnat en utfästelse beträffande motorstyrka samt miltal, vilket minskar din undersökningsplikt som säljare betydligt. Ett avtal är giltigt, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Dock är det alltid mycket svårare att bevisa olika omständigheter utan att ha det på papper. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan övergår på köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare(21 § KöpL). Vid bedömningen om det föreligger fel i varan eller ej, så skall man utgå från att varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 §). Enligt 30 § så har du således rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet och får dessutom kräva skadestånd. För hävning krävs att säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Om du vill läsa mer specifikt vad som anses som fel i varan, klicka https://lagen.nu/1990:931 och titta på 17 §. Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo