FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/11/2009

Jämkning vid bodelning mellan sambor

jah undrar om jag levt i ett samboförhållande i 12 år och har dragit på mig skulder för att hålla honom skuldfri har jag någon rätt att kräva honom på det när vi säljer våran bostadsrätt eller får jag skylla mig själv många av skulderna är skolfoto och sjukhuskostnader för våra gemensamma barn

Lawline svarar

Hej,Jag tolkade frågan som att samboförhållandet tagit slut efter 12 år och att ni därför nu säljer er gemensamma bostadsrätt. I sådana fall gäller enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P8S1) att samboegendomen ska fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det senast ett år efter det att förhållandet upphörde. Vid bodelningen beräknas då först era respektive andelar i samboegendomen. Vid denna beräkning ska så mycket av egendomen räknas av från vad var och en av er äger att det täcker de skulder som ni hade när förhållandet upphörde (se 13 § sambolagen för mer detaljerade bestämmelser angående avräkningen). Det som återstår efter avdrag för täckning av skulderna läggs samman och delas lika mellan er.I 15 § sambolagen finns en möjlighet till jämkning vid bodelning mellan sambor då det skulle anses oskäligt med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt att en sambo när förhållandet upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av bestämmelserna ovan. Bodelningen ska i sådana fall göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom.Mvh,

Sara HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000