FrågaKÖPRÄTTÖvrigt09/06/2009

Lösöreköpsregistrering, skydd mot säljarens borgenärer.

Hej, Har köpt en bergvärmepump. Den kommer att lagras hos installatören tills installationen i Augusti -09. Jag skall delbetala installatören 45000 för pumpen nu i Juni. Vad händer om installatören går i konkurs innan installationen? Kan man skydda sig mot förlust av pumpen genom att märka pumpen med en skylt med ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL? (Nummer och namn etc.) Hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I svensk rätt gäller den så kallade traditionsprincipen för att köpt egendom ska fredas från säljarens borgenärer. Principen innebär att säljarens rådighet över egendomen skall avskäras. Principen (som hålls hårt på i rättspraxis) medför vissa problem när egendom lämnats kvar hos säljaren. Om säljaren går i konkurs har köparen inte separationsrätt till egendomen utan endast en oprioriterad fordran i konkursen. För att du skall få separationsrätt till din bergvärmepump måste du göra en så kallad lösöreköpsregistrering enligt lagen om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (https://lagen.nu/1845:50_s.1). Följande steg måste fullgöras: 1. Teckna ett skriftligt köpeavtal. Det ska vara daterat, innehålla en förteckning av den köpta egendomen samt vara underskrivet av både säljaren och köparen och undertecknat av två vittnen. 2. Inom en vecka införa en kungörelse om köpet i dagspressen på den ort där säljaren är bosatt. Kungörelsen ska innehålla köparens och säljarens namn, yrken, datum för köpet och köpeskillingen. 3. Inom åtta dagar från kungörelsen ansöka om registrering av köpet hos Kronofogdemyndigheten.Vad som skall bifogas ansökan kan du läsa om på KFM:s hemsida (http://kronofogden.se/infotext/registreringavlosorekop.4.2a9d99b2110b7fcf5c080004660.html). Egendomen skyddas mot utmätning 30 dagar efter det att ansökan lämnades in. På KFM:s hemsida kan du också läsa i vilken utsträckning kungörelsen måste publiceras samt till vilken adress ansökan om registrering skall skickas. Observera att det är mycket viktigt att hålla de angivna tidsramarna. Kostnaden för ansökan hos KFM är 600 kr. Hoppas jag har lyckats göra det inte helt okomplicerade förfarandet begripligt! Med vänliga hälsningar
Kristina LjungströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”