Utmätning för en skuld som bestrids

Kan en person skicka faktutor på ej utförda arbeten, och senare gå vidare till kronofogden med dessa?

Vi har fått fakturor på arbeten som ej utförts och bestridit dessa, men nu har det hamnat hod KFM.

mvh

Lawline svarar

Hej!

Av 1 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218) anses framgå att s.k. negativ avtalsbildning inte är tillåten i Sverige. Det innebär att man inte kan skicka fakturor eller varor till någon och sedan hävda att man har ingått avtal med denne, eftersom han inte har protesterat eller skickat tillbaka varorna e.d. Om den som skickar fakturor till dig verkligen inte har utfört något arbete för dig (han menar kanske att han har gjort det) så kan du naturligtvis inte bli betalningsskyldig för dem.

Enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se https://lagen.nu/1990:746) kan vanliga fordringar – t.ex. fakturor – läggas till grund för ett förfarande hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att din motpart kan skicka de aktuella fakturorna till Kronofogden och begära s.k. betalningsföreläggande hos dig (detta är ett första steg mot utmätning). Kronofogden gör själva inte någon prövning av om fakturorna är äkta och avser verkligen utfört arbete osv.; istället ska myndigheten underrätta gäldenären (i det här fallet dig) om att man har mottagit en ansökan om betalningsföreläggande som avser en viss skuld (25 § samma lag). Skulle du få en sådan underrättelse kan du skriftligen bestrida ansökan (31 §); i ett sådant läge måste Kronofogden enligt 33 § vända sig till sökanden (alltså den som skickat fakturorna) och fråga om han vill lämna över målet till tingsrätten. Här kan alltså din motpart välja att antingen låta bli att göra något – och då händer ingenting mer – eller att låta överlämna ärendet till tingsrätten, i vilket fall det blir fråga om en vanlig civil process.

Innebörden av allt detta är att ingen direkt kan kräva att Kronofogden gör en utmätning för en skuld som du menar inte finns och att den enda konsekvensen här kan bli en vanlig civil rättegång, där du kan få bevisa att fakturorna inte avser verkligen utfört arbete (om det nu verkligen är så).

MVH

Dennis AndreevRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo